Advertisement

Critical care

, Volume 6, Issue 2, pp 3–3 | Cite as

IC-verpleegkundigen fuseren met V&VN

Korte berichten
  • 13 Downloads

Samenvatting

De Nederlandse Vereniging van Intensive Care Verpleegkundigen (NVICV) sluit zich medio 2009 aan bij de beroepsvereniging Verpleegkundigen & Verzorgenden Nederland (V&VN).

Copyright information

© Bohn Stafleu van Loghum 2009

Authors and Affiliations

  •    
    • 1
  1. 1.

Personalised recommendations