Advertisement

Critical care

, Volume 6, Issue 1, pp 25–25 | Cite as

Biljart

  • Sjarrel Vrakking
Belevenissen
  • 6 Downloads

Samenvatting

In de ambulance spoedden wij ons door de donkere, regenachtige avond naar een onwelwording. Aangekomen bij een soort bejaardensoos lag een oude man bewegingsloos naast een biljart.

Copyright information

© Bohn Stafleu van Loghum 2009

Authors and Affiliations

  • Sjarrel Vrakking
    • 1
  1. 1.

Personalised recommendations