Advertisement

Critical care

, Volume 6, Issue 1, pp 5–5 | Cite as

Legalisering taken nurse-practitioners en physician-assistants

Korte berichten
  • 7 Downloads

Samenvatting

Onlangs heeft minister Ab Klink van VWS besloten de Wet beroepen in de individuele gezondheidszorg (BIG) aan te gaan passen. Met deze wijziging wordt geregeld dat nurse-practitioners en physician-assistants legaal kleine ingrepen kunnen gaan verrichten.

Copyright information

© Bohn Stafleu van Loghum 2009

Authors and Affiliations

  •    
    • 1
  1. 1.

Personalised recommendations