Advertisement

Critical care

, Volume 6, Issue 1, pp 4–4 | Cite as

Kort

Korte berichten
  • 6 Downloads

Samenvatting

Nog nooit in de geschiedenis hebben verpleegkundigen zo’n prominente adviserende rol gespeeld. Steeds meer Nederlandse ziekenhuizen zijn in het bezit van een officiële Verpleegkundige Advies Raad (VAR). In 2008 steeg dat aantal met 11 procent. De verpleegkundigen geven, door in deze raden deel te nemen, directies van ziekenhuizen advies over de kwaliteit van zorg en de verschillende aspecten van hun beroepsgroep.

Copyright information

© Bohn Stafleu van Loghum 2009

Authors and Affiliations

  •    
    • 1
  1. 1.

Personalised recommendations