Advertisement

Tijdschrift voor Psychotherapie

, Volume 35, Issue 6, pp 438–476 | Cite as

Commentaren op ‘Het einde van de psychotherapie’ (Verhaeghe, 2009)

 • Sjoerd Colijn
Forum
 • 155 Downloads

Samenvatting

Laat ik beginnen met te constateren dat het boek van Verhaeghe veel bevat wat interessant is, veel wat mij (en vele andere vakgenoten) aanspreekt, veel wat tot nadenken stemt. En nog goed geschreven ook, vanuit een brede historische kennis en een soms verhelderend inzicht in de psychoanalyse, en dan in het bijzonder de lacaniaanse variant

Literatuur

 1. Allen, J., & Fonagy, P. (Eds) (2006). Handbook of Mentalization-Based Treatment. New York: Wiley.Google Scholar
 2. Allen, J.G., Fonagy, P., & Bateman, A.W. (2008). Mentaliseren in de klinische praktijk. Amsterdam: Nieuwezijds.Google Scholar
 3. Beunderman, R., Savenije, A., Mattheijer, M., & Willems, P. (red.) (2004). Meer kleur in de jeugd-GGZ. Assen: Van Gorcum.Google Scholar
 4. Boonstra, C., Jonkman, C., Soeteman, D., & Busschbach, J. van (2009). Multi Systeem Therapie voor ernstig antisociale en delinquente jongeren: twee jaar follow-up studie. Systeemtherapie, 21, 94-106.Google Scholar
 5. Carrascoso López, F.J., & Valdivia, S. (2007). Towards alternative criteria for the validation of psychological treatments. International Journal of Psychology and Psychological Therapy, 7, 347-363.Google Scholar
 6. Castonguay, L.G., & Beutler, L.E. (2006). Principles of therapeutic change that work. Oxford: Oxford University Press.Google Scholar
 7. Dalrymple, Th. (2005). Beschaving of wat er van over is. Amsterdam: Nieuw Amsterdam.Google Scholar
 8. Dehue, T. (2008). De depressie epidemie. Over de plicht het lot in eigen handen te nemen. Amsterdam/Antwerpen: Augustus.Google Scholar
 9. Dirkx, J. (2008). De aantrekkelijke, maar illusoire autonomie van een eenzijdig verklaringsmodel voor de psychopathologie. Tijdschrift voor Psychiatrie, 50, 405-415.Google Scholar
 10. Elst, E. van der (2008). Systemisch turen door mijn digitale raam. Systeemtherapie, 20, 239-249.Google Scholar
 11. Giessen-Bloo, J., Dyck, R. van, Spinhoven, P., Tilburg, W. van, Dirksen, C., Asselt, T. van, Kremers, I., Nadort, M., & Arntz, A. (2006). Outpatient psychotherapy for borderline personality disorder – Randomized trial of schema-focused therapy vs transference-focused psychotherapy. Archives of General Psychiatry, 63, 649-658.Google Scholar
 12. Gomperts, W. (1992). De opkomst van de sociale fobie. Amsterdam: Bert Bakker.Google Scholar
 13. Hutschemaekers, G. (1990). Neurosen in Nederland. Vijfentachtig jaar psychisch en maatschappelijk onbehagen. Nijmegen: SUN.Google Scholar
 14. Jansen, S. (2008). Het pauperparadijs, een familiegeschiedenis. Amsterdam: Uitgeverij Balans.Google Scholar
 15. Johnson, S. (2004). The practice of Emotionally Focussed Couple Therapy: Creating connection. New York/London: Brunner Routledge.Google Scholar
 16. Jong, J.V.T.M. de, & Colijn, S. (in druk). Handboek culturele psychiatrie en psychotherapie. Utrecht: De Tijdstroom.Google Scholar
 17. Kabat-Zinn, J. (2000). Handboek Meditatief Ontspannen. Effectief programma voor het bestrijden van pijn en stress. Amsterdam: Becht.Google Scholar
 18. Kaplan, M. (2004). Psychoanalysis and psychopharmacology: art and science of combining paradigms. In J. Panksepp (Ed.), Textbook of biological psychiatry (pp. 549-570). Hoboken NJ: Wiley-Liss.Google Scholar
 19. Koerselman, G.F. (1998). Biologische psychotherapie. MGv, 53, 715-731.Google Scholar
 20. Kernberg, O. (1975). Borderline conditions and pathological narcissism. New York: Jason Aronson.Google Scholar
 21. Lacan, J. (1966). Écrits. Paris: Éditions du Seuil.Google Scholar
 22. Lambert, M.J. (2004). Bergin and Garfield’s handbook of psychotherapy and behavior change. New York: Wiley.Google Scholar
 23. Lauteslager, M. (2006). Het evidence-beest heeft kuren. Gebruik en misbruik van EBP, RCT- en EST-methodologie. Tijdschrift voor Psychotherapie, 32, 347-366.Google Scholar
 24. Lawick, J. van (2009). Trots Op Psychotherapie! Tijdschrift voor Psychotherapie, 35, 53-57.Google Scholar
 25. Lawick, M.J. van, & Bom, H. (2008). Building bridges: home visits to multi-stressed families where professional help reached a deadlock. Journal of Family Therapy, 30, 504-517.Google Scholar
 26. Lasch, C. (1979). The culture of narcissism: American life in an age of diminishing expectations. New York: Norton.Google Scholar
 27. Mooij, A.W.M. (1975). Taal en verlangen. Meppel: Boom.Google Scholar
 28. Nederlandse Vereniging voor Psychotherapie (2007). De nieuwe psychotherapeut (brochure). Utrecht: NVP.Google Scholar
 29. Norcross, J.C. (2002). Psychotherapeutic relationships that work. Oxford: Oxford University Press.Google Scholar
 30. Omer, H. (2007). Geweldloos verzet in gezinnen. Houten: Bohn Stafleu Van Loghum.Google Scholar
 31. Panksepp, J. (2004). Imaging human emotions and affective feelings: implications for biological psychiatry. In J. Panksepp (Ed.), Textbook of biological psychiatry (pp. 33-74). Hoboken, NJ: Wiley-Liss.Google Scholar
 32. Rober, P. (2003). De naakte therapeut. Leuven: Acco.Google Scholar
 33. Seikkula, J. (2008). Inner and outer voices in the present moment of family and network therapy. Journal of Family Therapy 30, 478–491.Google Scholar
 34. Spinhoven, P., Giessen-Bloo, J., Dyck, R. van, Kooiman, K., & Arntz, A. (2007). The therapeutic alliance in schema-focused therapy and transference-focused psychotherapy for borderline personality disorder. Journal of Consulting and Clinical Psychology, 75, 104-115.Google Scholar
 35. Taylor, Ch. (1989). Sources of the Self: The Making of Modern Identity. Boston: http://www.hup.harvard.edu/catalog/TAYSOX.html.
 36. Turnbull, H., & Solms, M. (2004). Depth psychological consequences of brain damage. In J. Panksepp (Ed.), Textbook of biological psychiatry (pp. 571-596). Hoboken, NJ: Wiley-Liss.Google Scholar
 37. Verhaeghe, P. (1998). Liefde in tijden van eenzaamheid. Leuven: Acco.Google Scholar
 38. Verhaeghe, P. (2009). Het einde van de psychotherapie. Amsterdam: De Bezige Bij.Google Scholar
 39. Westen, D., Novotny, C., & Thompson-Brenner, H. (2004). The empirical status of empirically supported psychotherapies: Assumptions, findings, and reporting in controlled clinical trials. Psychological Bulletin, 130, 631-663.Google Scholar
 40. Wilson, J. (2007). The performance of practice: Enhancing the repertoire of therapy with children and families. Londen: Karnac.Google Scholar

Copyright information

© Bohn Stafleu van Loghum 2009

Authors and Affiliations

 1. 1.

Personalised recommendations