Advertisement

Denkbeeld

, Volume 21, Issue 5, pp 6–8 | Cite as

Ontremd gedrag of verlangen naar intimiteit?

Seks in het verpleeghuis
  • Han Diesfeldt
Minithema Seksualiteit en dementie
  • 471 Downloads

Samenvatting

Seksueel getinte gedragingen worden in het verpleeghuis nogal makkelijk als ‘probleemgedrag’ gezien. Het is echter belangrijk een onderscheid te maken tussen seksuele ontremming en verlangen naar intimiteit. Ook dat laatste kan op een afdeling weliswaar tot lastige situaties leiden, maar is op zich natuurlijk heel normaal gedrag.

Literatuur

  1. De Medeiros, K., Rosenberg, P.B., Baker, A.S. & Onyike, C.U. (2008). Improper sexual behaviors in elders with dementia living in residential care. Dementia and Geriatric Cognitive Disorders, 26, 370–377. Google Scholar

Copyright information

© Bohn Stafleu van Loghum 2009

Authors and Affiliations

  • Han Diesfeldt
    • 1
  1. 1.

Personalised recommendations