Advertisement

Denkbeeld

, Volume 21, Issue 2, pp 22–25 | Cite as

Bekentenissen van een aspirant-kok

  • Frank Pol
Kleinschalig koken in Amsterdam-Osdorp

Samenvatting

Vijf kleinschalige woonvoorzieningen bezocht journalist en amateurkok Frank Pol voor de serie ‘Kleinschalig koken in de praktijk’. Maar nu is het tijd om zelf de pollepel ter hand te nemen. Ter afsluiting van de serie bericht hij over zijn eigen eerste ervaringen met het koken voor ouderen in groepswoningen. ‘Dit wordt geen gemakkelijke openingswedstrijd realiseer ik me. En dat blijkt, als de zuurkool, de puree en de worst op tafel komen.’

Copyright information

© Bohn Stafleu van Loghum 2009

Authors and Affiliations

  • Frank Pol
    • 1
  1. 1.

Personalised recommendations