Advertisement

Maatwerk

, Volume 10, Issue 5, pp 38–38 | Cite as

Workshop outreachend werken

met toneelimprovisaties, aansluitend Algemene Ledenvergadering NVMW
van de NVMW
  • 105 Downloads

Samenvatting

Outreachend werken, dat kan iedereen al. Of valt er toch nog wat te leren? In deze workshop laten de auteurs van het Handboek outreachend werken voor werkers in de eerste lijn u de praktijk van outreachend werken zien en ervaren met behulp van twee acteurs in de rol van cliënt en outreachend werker.

Copyright information

© Bohn Stafleu van Loghum 2009

Authors and Affiliations

  •    
    • 1
  1. 1.

Personalised recommendations