Advertisement

Maatwerk

, Volume 10, Issue 4, pp 22–22 | Cite as

Jeugd en jongeren

Het veld
  • 89 Downloads

Samenvatting

In het kader van het Europese project Combating Youth Homelessness doet MOVISIE onderzoek naar hoe sociale uitsluiting van zwerfjongeren ontstaat en hoe zij beter aansluiting kunnen vinden op de maatschappij. In een nieuw rapport Sociale uitsluiting van zwerfjongeren: Stand van zaken in Nederland staan onder meer recente ervaringen van professionals en managers met de circa zesduizend zwerfjongeren (schatting Algemene Rekenkamer). De resultaten, die vergeleken worden met die in Engeland, Portugal en Tsjechië, vormen de basis voor de kern van het onderzoeksproject: interviews met 54 zwerfjongeren door ex-zwerfjongeren. Het rapport is te downloaden via movisie.nl

Copyright information

© Bohn Stafleu van Loghum 2009

Authors and Affiliations

  •    
    • 1
  1. 1.

Personalised recommendations