Maatwerk

, Volume 10, Issue 3, pp 31–31 | Cite as

Brieven

boekwerk
  • 2 Downloads

Samenvatting

Zelden schrijven maatschappelijk werkers boeken over hun cliëntenwerk. Jan Vreugdenhil (57) deed het en gaf het in eigen beheer uit. Hij beschrijft eerst hoe in zijn kindertijd – met een ongelukkige moeder – de wortels liggen van zijn hulpverlenerschap.

Copyright information

© Bohn Stafleu van Loghum 2009

Authors and Affiliations

  •    
    • 1
  1. 1.

Personalised recommendations