Advertisement

Maatwerk

, Volume 10, Issue 3, pp 31–31 | Cite as

Brieven

boekwerk

Samenvatting

Zelden schrijven maatschappelijk werkers boeken over hun cliëntenwerk. Jan Vreugdenhil (57) deed het en gaf het in eigen beheer uit. Hij beschrijft eerst hoe in zijn kindertijd – met een ongelukkige moeder – de wortels liggen van zijn hulpverlenerschap.

Copyright information

© Bohn Stafleu van Loghum 2009

Authors and Affiliations

  •    
    • 1
  1. 1.

Personalised recommendations