Advertisement

Maatwerk

, Volume 10, Issue 1, pp 26–28 | Cite as

Armoede in een rijk land

De rol van kerken in bestrijding en signalering
  • Peter de Bie
de collega
  • 243 Downloads

Samenvatting

De overheid moet een krachtiger anti-armoede beleid gaan voeren voor mensen die stuk lopen op hoge schuldenlasten en te lage uitkeringen. En kerken moeten knelsituaties die ze tegenkomen sneller en vaker doorgeven aan overheidsinstanties. Anders verandert er weinig. Dat blijkt uit het rapport Armoede in Nederland 2008 dat eind juni werd gepresenteerd.

Copyright information

© Bohn Stafleu van Loghum 2009

Authors and Affiliations

  • Peter de Bie
    • 1
  1. 1.

Personalised recommendations