Advertisement

Kind & Adolescent Praktijk

, Volume 8, Issue 4, pp 203–204 | Cite as

Pedagogische adviezen voor speciale kinderen

Een praktisch handboek voor professionele opvoeders, begeleiders en leerkrachten
  • Yaron  Kaldenbach
Gezien en Gelezen

Samenvatting

In 2002 verscheen de eerste editie van dit bekende boek, waarvan nu een geheel herziene editie is verschenen. Als ik de vorige versie uit mijn boekenkast hiermee vergelijk, dan valt direct op dat de nieuwe ongeveer tweemaal zo dik is. De kaft is gelukkig wat ‘frisser’ dan de vorige, die was vrij somber. Het boek blijkt inhoudelijk grondig ‘gepimpt’. Bij het lezen valt op dat de auteur een bewonderenswaardig overzicht en kennis van zaken heeft over het vakgebied en recente ontwikkelingen daarbinnen. Bij de verschillende onderwerpen weet ze keer op de keer de gezaghebbende up-to-date literatuur, studies en richtlijnen te bespreken, in heldere praktijktaal. Er is hier een gepassioneerde en pragmatische vakvrouw aan het woord, die gedragsproblemen bij de meest voorkomende stoornissen bespreekt. Naast een stukje theorie en informatie over diagnostiek en behandeling wordt genoemd wat er juist ook buiten de ggz aan gedaan kan worden: handelingsgerichte adviezen voor de aanpak op school en op de werkvloer van instellingen. In deze druk is (meer) aandacht voor ADD, MCDD, NLD, neurofeedback, ACT, mindfulness, ERS/borderline, de rol van cultuur en voeding bij gedragsproblemen, hechting, en ga zo maar door. Wat betreft nieuwe en ‘hippe’ ontwikkelingen in het vak wordt niet overdreven meegehold in het enthousiasme rondom potentiële hypes, maar duidelijk beschreven of iets al een evidence-based status heeft of vooralsnog als ‘alternatief’ of ‘onvoldoende onderbouwd’ beschouwd mag worden. Misschien had in het stuk over NLD nog mogen worden toegevoegd dat er juist ook uit neuropsychologische hoek veel kritiek is op deze diagnose (de diagnose is niet alleen omstreden omdat het geen ‘psychiatrisch’ beeld is) en dat de witte stof-hypothese (bij mijn weten) inmiddels aantoonbaar onjuist is gebleken.

Literatuur

  1. Vermeulen, P. (2007). Autisme als contextblindheid. Wetenschappelijk Tijdschrift Autisme - Theorie en Praktijk, 6(3), 92–104.Google Scholar
  2. Vermeulen, P. (2005). Ouders moeten autistisch leren denken. Balans Magazine, 20(5), 8–11.Google Scholar

Copyright information

© Bohn Stafleu van Loghum 2009

Authors and Affiliations

  • Yaron  Kaldenbach
    • 1
  1. 1.

Personalised recommendations