Advertisement

Kind & Adolescent Praktijk

, Volume 8, Issue 3, pp 149–150 | Cite as

Achterop

  • Anneke Eenhoorn
Achterop

Samenvatting

Rob Moggré is werkzaam als lerarenopleider aan de Hogeschool IPABO in Alkmaar/ Amsterdam. Hij is medeauteur van het boek Alles went ook een adolescent, een boek over ADHD bij adolescenten. Hij is vader van drie opgroeiende kinderen, waarvan een puber met ADHD.

Copyright information

© Bohn Stafleu van Loghum 2009

Authors and Affiliations

  • Anneke Eenhoorn
    • 1
  1. 1.

Personalised recommendations