Advertisement

Kind & Adolescent Praktijk

, Volume 8, Issue 2, pp 97–97 | Cite as

Ken je kwaliteiten

  • Anneke Eenhoorn
Gezien en Gelezen
  • 145 Downloads

Samenvatting

In 2005 kwam het Kinderkwaliteitenspel op de markt. Veel gebruikers reageerden er positief en enthousiast op. Daarom kwam het CPS met een versie voor jongeren: Ken je kwaliteiten! Het spel bestaat uit een (deels) andere lijst met kwaliteiten en is voorzien van puber-passende illustraties. Het spel is bedacht voor jongeren vanaf een jaar of veertien en voor volwassenen en teams.

Copyright information

© Bohn Stafleu van Loghum 2009

Authors and Affiliations

  • Anneke Eenhoorn
    • 1
  1. 1.

Personalised recommendations