Advertisement

Kind & Adolescent Praktijk

, Volume 8, Issue 2, pp 70–73 | Cite as

ADHD-symptomen bij peuters en kleuters II

Een overzicht van meetinstrumenten
 • Jaap Oosterlaan
Artikelen
 • 483 Downloads

Samenvatting

Attention deficit hyperactivity disorder (ADHD) symptomen komen veel voor bij peuters en kleuters. Bij een deel van die kinderen zijn de symptomen dermate ernstig dat de diagnose ADHD wordt gesteld. ADHD op jonge leeftijd vormt een risico voor toekomstig functioneren, vandaar het belang van betrouwbare meetinstrumenten om de ernst van ADHD-symptomen bij peuters en kleuters vast te stellen.

Voor dit doel zijn diverse gestandaardiseerde vragenlijsten beschikbaar. Door de normgerichte interpretatie maken vragenlijsten het mogelijk de gedragsbeoordelingen van ouders en leerkracht te vergelijken met wat gangbaar is voor een kind van vergelijkbare sekse en leeftijd. Deze informatie is van belang om een fundamenteel criterium voor de diagnose ADHD te onderbouwen, namelijk of de ADHD-symptomen zo ernstig zijn dat deze afwijken van wat gangbaar is voor een kind van dezelfde leeftijd en hetzelfde ontwikkelingsniveau.

ADHD meetinstrumenten ADHD peuters kleuters 

Literatuur

 1. Achenbach, T.M., & Rescorla, L.A. (2000). Manual for ASEBA Preschool Forms & Profiles. Burlington, Vermont: University of Vermont, Research Center for Children, Youth, & Families.Google Scholar
 2. Bor, W., Sanders, M.R., & Markie-Dadds, C. (2002). The effects of the Triple P-Positive Parenting Program on preschool children with cooccurring disruptive behavior and attentional/hyperactive difficulties. Journal of Abnormal Child Psychology, 30, 571–587.Google Scholar
 3. Campbell, S.B., Shaw, D.S., & Gilliom, M. (2000). Early externalizing behavior problems: Toddlers and preschoolers at risk for later maladjustment. Development and Psychopathology, 12, 467–488.Google Scholar
 4. Evers, A., Vliet-Mulder, J.C. van, & Groot, C.J. (2001). Documentatie van tests en testresearch in Nederland. Deel 1: Testbeschrijvingen/Deel 2: Testresearch. Assen: Van Gorcum.Google Scholar
 5. Goedhart, A., Treffers, F. & Van Widenfelt, B. (2003). Vragen naar psychische problemen bij kinderen en adolescenten. De Strengths and Difficulties Questionnaire (SDQ). Maandblad Geestelijke Volksgezondheid, 58, 1018–1035.Google Scholar
 6. Hendriksen, J., Steyaert, J., Kroes, M., & Vles, J. (2002). Vragenlijst Voorlopers ADHD (VVA). Handleiding. Leiden: Pits.Google Scholar
 7. Jones, K., Daley, D., Hutchings, J., Bywater, T., & Eames, C. (2007). Efficacy of the Incredible Years Basic parent training programme as an early intervention for children with conduct problems and ADHD. Child Care Health and Development, 33, 749–756.Google Scholar
 8. Landelijke Stuurgroep Multidisciplinaire Richtlijnontwikkeling in de GGZ (2005). Multidisciplinaire richtlijn ADHD: richtlijn voor de diagnostiek en behandeling van ADHD bij kinderen en jeugdigen 2005. Utrecht: Trimbos-instituut.Google Scholar
 9. Landelijk Kenniscentrum Kinder- en Jeugdpsychiatrie: "http://www.kenniscentrum-kjp.nl".
 10. Oosterlaan, J. & Smidts, D.P. (2005). Roken en andere pre- en perinatale risicofactoren voor antisociaal gedrag bij kleuters. Tijdschrift voor Criminologie, 2, 159–166.Google Scholar
 11. Oosterlaan, J., Baeyens, D., Scheres, A., Antrop, I., Roeyers, H., Sergeant, J.A. (2008). Handleiding bij de Vragenlijst voor gedragsproblemen bij kinderen van 6 tot en met 16 jaar ( VvGK6–16). Amsterdam, The Netherlands: Harcourt Test Publishers.Google Scholar
 12. Oosterlaan, J. (2009). ADHD-symptomen bij peuters en kleuters. De predictieve waarde van vroege symptomen van ADHD voor later functioneren. Kind en Adolescent Praktijk 8(1), 32–37.Google Scholar
 13. Scholte, E.M., & Ploeg, J.D. van der (2005). ADHD vragenlijst (AVL). Houten: Bohn Stafleu van Loghum.Google Scholar
 14. Smidts, D.P., & Oosterlaan, J. (2008). Handleiding bij Gedragsvragenlijst voor Kleuters (GvK). Amsterdam, The Netherlands: Harcourt Test Publishers.Google Scholar
 15. Smidts, D.P., & Oosterlaan, J. (2007). How common are symptoms of ADHD in typically developing preschoolers? A study on prevalence rates and prenatal / demographic risk factors. Cortex, 6, 710–717.Google Scholar
 16. Sonuga-Barke, E.J.S., Daley, D., Thompson, M., Laver-Bradbury, C., & Weeks, A. (2001). Parent-based therapies for preschool attentiondeficit/ hyperactivity disorder: A randomized, controlled trial with a community sample. Journal of the American Academy of Child and Adolescent Psychiatry, 40, 402–408.Google Scholar
 17. Taylor, E., Dopfner, M., Sergeant, J., Asherson, P., Banaschewski, T., Buitelaar, J., Coghill, D., Danckaerts, M., Rothenberger, A., Sonuga-Barke, E., Steinhausen, H.C., & Zuddas A. (2004). European clinical guidelines for hyperkinetic disorder – first upgrade. European Child & Adolescent Psychiatry, 13, I7–I30.Google Scholar

Copyright information

© Bohn Stafleu van Loghum 2009

Authors and Affiliations

 1. 1.

Personalised recommendations