Advertisement

Kind & Adolescent Praktijk

, Volume 8, Issue 1, pp 43–43 | Cite as

Achterop

  • Els van Es
Achterop
  • 16 Downloads

Samenvatting

Gz-psycholoog Frank Ruiters, werkzaam in een polikliniek voor kinder- en jeugdpsychiatrie, in een orthopedagogisch didactisch centrum (OPDC) en op scholen voor voortgezet onderwijs (waar hij individueel psychologisch onderzoek doet bij scholieren die vastgelopen zijn) streeft naar een voor jongeren zo laag mogelijke drempel richting hulpverlening. In zijn vrije tijd onderhoudt Ruiters zijn website www.psycholoog.net. Daarnaast schrijft hij een column in dit tijdschrift, World Wide Wisdom, waarin hij ons attendeert op websites die van belang zijn voor ons vakgebied.

Copyright information

© Bohn Stafleu van Loghum 2009

Authors and Affiliations

  • Els van Es
    • 1
  1. 1.

Personalised recommendations