Advertisement

Kind & Adolescent Praktijk

, Volume 8, Issue 1, pp 20–22 | Cite as

POTS, TADS en CAMS en de kwestie van de eenduidige keuze

 • Else de Haan
Frictie
 • 26 Downloads

Samenvatting

Praten? Pillen? Of praten en pillen? Als we naar het onderzoek naar therapie-effecten kijken, lijkt dit vaak de belangrijkste vraag. Moeten depressies, angsten, dwangproblemen en ADHD met pillen, met cognitieve gedragstherapie of met een combinatie van die twee behandeld worden? Misschien wordt die vraag wel niet alleen gesteld omdat het niet duidelijk is welke therapievorm het beste is, maar ook omdat er naast de belangen van de kinderen voor wie de therapie is, er ook belangen van anderen mee zijn gemoeid. Is er een gouden toekomst voor medicatie die, ten slotte, al het moeizame gepraat overbodig zal maken en daarmee alle mensen die die behandelingen uitvoeren, terwijl de farmaceutische industrie er wel bij vaart? Of gaan de praattherapieën winnen en verdringen deze de medicatie naar een marginale positie?

Literatuur

 1. Cook, E.H., Wagner, K.D., March, J.S., Biederman, J., Landau, P., Wolkow, R., & Messig, M. (2001). Long-term sertraline treatment of children and adolescents with obsessive compulsive disorder. Journal of the American Academy of Child and Adolescent Psychiatry, 40, 1175-1181. Google Scholar
 2. March, J., Silva, S., Petrycki, S., Curry, J., Wells, K., Fairbank, J., Burns, B., Domino, M., McNulty, S., Vitiello, B., & Severe, J. Treatment for Adolescents With Depression Study (TADS) Team. (2004). Fluoxetine, cognitive-behavioral therapy, and their combination for adolescents with depression. Treatment for adolescents with depression study (TADS) randomized controlled trial. Journal of the American Medical Association, 292, 807-820. Google Scholar
 3. March, J.S., Silva, S., Petrycki, S., Curry, J., Wells, K., Fairbank, J., Burns, B., Domino, M., McNulty, S, Vitiello, B, & Severe, J. (2007). The Treatment for Adolescents With Depression Study (TADS): long-term effectiveness and safety outcomes. Archives of General Psychiatry, 64, 1132-1144. Google Scholar
 4. Pediatric OCD Treatment Study (POTS) Team (2004). Cognitive behavior therapy, sertraline and their combination for children and adolescents with obsessive compulsive disorder: the Pediatric OCD Treatment Study (POTS) randomized controlled trial. Journal of the American Medical Association, 292, 1969-1976. Google Scholar
 5. Walkup, J.T., Albano, A.M., Piacentini, J., Birmaher, B.,Compton, S.N., Sherrill,J.T., Ginsburg G.S., Rynn M.A., McCracken J., Waslick B., Iyengar S., March, J.S., & Kendall, P.C. (2008). Cognitive Behavioral Therapy, Sertraline, or a Combination in Childhood Anxiety. The New England Journal of Medicine, 359, 2753-2766.Google Scholar

Copyright information

© Bohn Stafleu van Loghum 2009

Authors and Affiliations

 • Else de Haan
  • 1
 1. 1.

Personalised recommendations