Kind en Adolescent

, Volume 30, Issue 4, pp 274–276 | Cite as

Ontvangen

Boeken
  • 95 Downloads

Samenvatting

Handleiding voor ouders ter ondersteuning bij het leren zindelijk maken van hun kind voor ontlasting. Geschreven in lineair geprogrammeerde instructie waarmee de ouders zich de methode al lezend eigen kunnen maken. Bedoeld als aanvulling bij professionele begeleiding waarbij gewerkt wordt volgens het behandelprotocol

Copyright information

© Bohn Stafleu van Loghum 2009

Authors and Affiliations

  •    
    • 1
  1. 1.

Personalised recommendations