Advertisement

Kind en Adolescent

, Volume 30, Issue 3, pp 152–153 | Cite as

Conflicten

  • Erik J. Knorth
Artikelen
  • 212 Downloads

Samenvatting

Korte lontjes, wie kent ze niet. Ik had er kort geleden een in de collegebanken. Nadat ik had uitgelegd dat het vak dat ik doceerde niet alleen met een paperopdracht maar - en dit in tegenstelling tot vorig jaar - ook met een individuele toets zou worden getentamineerd, riep een van de studenten door de

Literatuur

  1. Hilhorst, P. (2009). Met korte lontjes doe je zo! De Volkskrant, 28 april. Tevens gepubliceerd als ‘Domme ideeën over korte lontjes’ op Ouders Online. Internet: www.ouders.nl/mopi2009-hilhorst.htm (1 mei 2009).Google Scholar

Copyright information

© Bohn Stafleu van Loghum 2009

Authors and Affiliations

  • Erik J. Knorth
    • 1
  1. 1.

Personalised recommendations