Advertisement

Kind en Adolescent

, Volume 30, Issue 2, pp 141–143 | Cite as

Recensies

Boeken
  • 86 Downloads

Samenvatting

De laatste jaren is er bij beleidsmakers steeds meer aandacht voor de effectiviteit van interventies, onder meer op het gebied van de jeugdzorg. Hulpverlenende instanties moeten kunnen aantonen dat hun aanpak tot de vooropgestelde resultaten leidt. In tijden van economische crisis wordt deze kwestie extra prominent; de geïnvesteerde centen moeten ‘renderen’, in die zin dat door de gegeven interventie de problemen moeten afnemen,

Literatuur

  1. Bower, P. (2003). Efficacy in evidence-based practice. Clinical Psychology and Psychotherapy, 10, 328-336.Google Scholar
  2. Chaffin, M., & Friedrich, B. (2004). Evidence-based treatments in child abuse and neglect. Children and Youth Service Review, 26, 1097-1113.Google Scholar
  3. Kotter, J.P. (1996). Leading change. Harvard: Harvard Business School Press.Google Scholar
  4. Rossi, P.H., Lipsey, M.W., & Freeman, H.E. (2004). Evaluation. A systematic approach (7th Ed.). Thousand Oaks: Sage.Google Scholar

Copyright information

© Bohn Stafleu van Loghum 2009

Authors and Affiliations

  •    
    • 1
  1. 1.

Personalised recommendations