Advertisement

Kind en Adolescent

, Volume 30, Issue 1, pp 52–54 | Cite as

‘Always be prepared to be surprised’

Opmerkelijk
  • 9 Downloads

Samenvatting

Iedere dag gaat hij gewoon naar zijn werk. Elf jaar geleden nam hij afscheid als hoogleraar en directeur van de afdeling kinder- en jeugdpsychiatrie van het befaamde Maudsley Hospital in Zuid-Londen. Maar de nu 76-jarige sir Michael Rutter is toen alleen van baan veranderd. Geen management, onderwijs- en opleidingsverplichtingen meer, maar uitsluitend research. Als ‘honorary director’ van het Social, Genetic, and Developmental Psychiatry Research Centre wijdt hij zich geheel aan het entameren en begeleiden van onderzoek. Eenmaal per week is hij in het House of Lords, waar hij zitting heeft sinds hij in de adelstand werd verheven. Naast algemene dossiers, zit hij daar - uiteraard, zou je bijna zeggen - in het Science and Technology Committee.

Copyright information

© Bohn Stafleu van Loghum 2009

Authors and Affiliations

  •    
    • 1
  1. 1.

Personalised recommendations