Advertisement

Directieve therapie

, Volume 29, Issue 2, pp 153–155 | Cite as

Belangrijke persoonlijke herinneringen kun je vergeten

  • Rafaële Huntjens
Misverstanden en mythes

Samenvatting

Samengevat is er geen objectief bewijs voor het bestaan van dissociatieve amnesie. Het tegendeel lijkt eerder waar. Subjectief wordt dissociatieve amnesie echter wel beleefd door bijvoorbeeld DIS-patiënten. De ervaren geheugenproblemen van DIS-patiënten betekenen niet dat er iets mis is met hun geheugen, maar dat er iets mis is met hoe deze patiënten denken over het functioneren van hun geheugen. Het probleem ligt dus op het niveau van het metageheugen.

Referenties

  1. Hart, O. van der, Nijenhuis, E.R.S., & Steele, K. (2006). The haunted self: Structural dissociation and the treatment of chronic traumatization. New York: Norton.Google Scholar
  2. Huntjens, R.J.C., Peters, M.L., Postma, A., Woertman, L., Effting, M., & Hart, O. van der (2005). Transfer of newly acquired stimulus valence between identities in dissociative identity disorder (DID). Behaviour Research and Therapy, 43, 243-255. Google Scholar
  3. Huntjens, R.J.C., Peters, M.L., Woertman, L., Hart, O. van der, & Postma, A. (2007). Memory transfer for emotionally valenced words between identities in dissociative identity disorder. Behaviour Research and Therapy, 45, 775-789.Google Scholar
  4. Kindt, M. & Hout, M. van den (2003). Dissociation and memory fragmentation: experimental effects on meta-memory but not on actual memory performance. Behaviour Research and Therapy, 41, 167-178.Google Scholar
  5. Kong, L.L., Allen, J.B., & Glisky, E. L. (2008). Interidentity memory transfer in dissociative identity disorder. Journal of Abnormal Psychology, 117, 686-692.Google Scholar

Copyright information

© Bohn Stafleu van Loghum 2009

Authors and Affiliations

  1. 1.

Personalised recommendations