Advertisement

Pallium

, Volume 11, Issue 5, pp 4–4 | Cite as

Zorginnovatieprijs voor Stichting Ambulance Wens

Kort nieuws
  • 4 Downloads

Samenvatting

Zeist – De Stichting Ambulance Wens heeft met het project ‘De Laatste Wens’ de zorginnovatieprijs 2009 gewonnen. Eind september is in Slot Zeist de innovatieprijs, bestaande uit een geldprijs van 25.000 euro en een bronzen beeld, uitgereikt. De innovatieprijs is een initiatief van de Stichting Voorzorg Utrecht, ter gelegenheid van het 15-jarig bestaan. De jury sprak vol lof over hoe het oprichter en directeur Kees Veldboer is gelukt om in zijn eentje draagvlak te realiseren en de bureaucratie te doorbreken om het project van de grond te krijgen. Binnen 2,5 jaar zijn er drie ambulances beschikbaar gekomen en worden er gemiddeld twee ritten per dag gereden. Meer dan honderd vrijwilligers zijn bij het project betrokken.

Copyright information

© Bohn Stafleu van Loghum 2009

Authors and Affiliations

  •    
    • 1
  1. 1.

Personalised recommendations