Advertisement

Pallium

, Volume 11, Issue 5, pp 3–3 | Cite as

Stichting Roparun overweegt tweede ‘run’ vanaf 2012

Kort nieuws

Samenvatting

Schiedam – De Stichting Roparun overweegt vanaf 2012 twee Roparuns te organiseren, om zo meer deelnemers een plek te kunnen geven. Voor deelname aan de Roparun van 2010 hebben zich binnen twee weken 370 teams aangemeld, terwijl maar voor 275 teams plaats is. Hierdoor is een wachtlijst ontstaan voor deelname aan de Roparun van volgend jaar.

Copyright information

© Bohn Stafleu van Loghum 2009

Authors and Affiliations

  •    
    • 1
  1. 1.

Personalised recommendations