Advertisement

Pallium

, Volume 11, Issue 1, pp 28–30 | Cite as

‘Het is tijd voor de jongere generatie’

  • Rob Bruntink
Interview

Samenvatting

Na zes jaar voorzitter te zijn geweest van de beroepsvereniging van palliatieve verpleegkundigen (V&VN Palliatieve Verpleegkunde), was het - statutair gezien - tijd om afscheid te nemen voor Janneke Koningswoud. ‘Het belangrijkste dat nu volgens mij gedaan moet worden, is aantonen dat er behoefte is aan een eenduidige opleiding voor verpleegkundigen die werkzaam zijn in de palliatieve zorgverlening.’

Copyright information

© Bohn Stafleu van Loghum 2009

Authors and Affiliations

  • Rob Bruntink
    • 1
  1. 1.

Personalised recommendations