Advertisement

Bijblijven

, Volume 25, Issue 7, pp 8–15 | Cite as

Wet- en regelgeving voor screening

 • W. A. van Veen
 • L. F. Stultiëns
Artikel

Samenvatting

Screening (of bevolkingsonderzoek) heeft een grote aantrekkingskracht. Het vroeg kunnen opsporen van ziekte betekent echter niet per definitie gezondheidswinst. Dit artikel beschrijft de criteria voor verantwoorde screening. Van groot belang is dat de gunstige gezondheidseffecten aantoonbaar opwegen tegen de ongunstige gezondheidseffecten. De algemene wettelijke regels waar de overheid over beschikt zijn niet voldoende om de bevolking te beschermen tegen screening die gevaar kan opleveren voor de lichamelijke of geestelijke gezondheid van de deelnemers. De Wet op het bevolkingsonderzoek (WBO, 1996) blijft nodig, maar moet op enkele punten nodig worden aangepast, volgens een recent advies van de Commissie WBO van de Gezondheidsraad.

Literatuur

 1. 1.
  Cochrane AL, Elwood PC. Screening the case against it. The Medical Officer 1969;53-7.Google Scholar
 2. 2.
  Gezondheidsraad. Screening: tussen hoop en hype. Den Haag: Gezondheidsraad, 2008; publicatienr 2008/05.Google Scholar
 3. 3.
  Wilson JMG, Jungner G. Principles and practice of screening for disease. Geneva: WHO, 1968: Public Health Papers No. 34.Google Scholar
 4. 4.
  Gezondheidsraad. Genetische screening. Den Haag: Gezondheidsraad, 1994; publicatienr 1994/22.Google Scholar
 5. 5.
  Haddow JE, Palomaki GE. ACCE; a model process for evaluating data on emerging genetic test. In: Khoury MJ, Little J, Burke W, editors. Human genome epidemiology. A scientific foundation for using genetic information to improve health and prevent disease. Oxford: University Press, 2004;217-33.Google Scholar
 6. 6.
  Schilling FH, Spix C, Berthold F, Erttmann R, Fehse N, Hero B, et al. Neuroblastoma screening at one year of age. N Engl J Med 2002;346(14):1047-53.Google Scholar
 7. 7.
  Thomas DB, Gao DL, Ray RM, Wang WW, Allison CJ, Chen FL, et al. Randomized trial of breast self-examination in Shanghai: final results. J Natl Cancer Inst 2002;94(19):1445-57.Google Scholar
 8. 8.
  Geuns HA van. Waarde bevolkingsonderzoek op tuberculose. Medisch Contact 1983;29:891-3.Google Scholar
 9. 9.
  Bunge EM. Idiopathic scoliosis: Evaluation of screening and treatment. Idiopatische scoliose: evaluatie van screening en behandeling [proefschrift]. Rotterdam: Erasmus Universiteit Rotterdam, 2009.Google Scholar
 10. 10.
  Gezondheidsraad. Jaarbericht bevolkingsonderzoek 2006. Den Haag: Gezondheidsraad, 2006; publicatienr 2006/10 WBO.Google Scholar
 11. 11.
  Gezondheidsraad. Wet bevolkingsonderzoek: knelpunten in de toepassing - voorstellen ter verbetering. Den Haag: Gezondheidsraad, 2009: publicatienr 2009/04WBO.Google Scholar
 12. 12.
  Gevers JKM. Over de mogelijkheid en wenselijkheid van aanvulling van regelgeving in verband met het toenemend aanbod van screening en zelftests. Den Haag: RVZ, 2008.Google Scholar
 13. 13.
  Sluijters B. Gezondheidsrecht. Deventer: Kluwer, 2004.Google Scholar
 14. 14.
  Gevers JKM. Wetgever en screening: de perikelen rond de Wet bevolkingsonderzoek. Tijdschrift voor Gezondheidsrecht 1998;22:126-33.Google Scholar
 15. 15.
  Gezondheidsraad. Wet bevolkingsonderzoek: de reikwijdte (6). Het begrip 'aanbod'. Den Haag: Gezondheidsraad, 2000; publicatienr 2000/01WBO.Google Scholar
 16. 16.
  Gezondheidsraad. Jaarbericht bevolkingsonderzoek 2007. Zelftests op lichaamsmateriaal. Den Haag: Gezondheidsraad, 2007; publicatienr 2007/26.Google Scholar
 17. 17.
  Maas PJ van der, Baan CA, Korfage IJ, Gevers JKM, Roscam Abbing HDC. Evaluatie. Wet op bevolkingsonderzoek. Reeks evaluatie regelgeving: deel 5. Den Haag: ZorgOnderzoek Nederland, 2000. Google Scholar
 18. 18.
  Screening en de rol van de overheid. Den Haag: RVZ, 2008.Google Scholar
 19. 19.
  Toezicht op preventief medisch onderzoek. Den Haag: IGZ, 2008.Google Scholar
 20. 20.
  Tweede Kamer 1988-1989, 21 264 3. Regels betreffende bevolkingsonderzoek. Memorie van Toelichting. Den Haag: SDU, 1989.Google Scholar
 21. 21.
  Gezondheidsraad. Wet bevolkingsonderzoek: screening op osteoporose. Den Haag: Gezondheidsraad, 2007; publicatienr 2007/04WBO.Google Scholar
 22. 22.
  Gezondheidsraad. Wet bevolkingsonderzoek: de GezondheidsRisicoTest. Den Haag: Gezondheidsraad, 2009; publicatienr 2009/02WBO.Google Scholar
 23. 23.
  Tweede Kamer 1990-1991, 21 264. Voorstel voor een Wet houdende regels betreffende bevolkingsonderzoek (Wet op het bevolkingsonderzoek) nr 5. Memorie van Antwoord. Den Haag: SDU, 1991.Google Scholar
 24. 24.
  Centrale Raad voor de Volksgezondheid. Het ontwerp van een wet op het bevolkingsonderzoek. Verslagen, Adviezen, Rapporten,-Nr. 52. Leidschendam: Ministerie van Volksgezondheid en Milieuhygiëne, 1978. Google Scholar
 25. 25.
  Gezondheidsraad. Wet bevolkingsonderzoek: osteoporose (1). Den Haag: 1997; publicatienr 1997/24.Google Scholar
 26. 26.
  Gezondheidsraad. Wet bevolkingsonderzoek: ERGO. Den Haag: Gezondheidsraad, 1999; publicatienr 1999/03WBO.Google Scholar
 27. 27.
  Gezondheidsraad. Wet bevolkingsonderzoek: CT-screening op longkanker. Den Haag: Gezondheidsraad, 2000; publicatienr 2000/04WBO.Google Scholar
 28. 28.
  Gezondheidsraad. Wet bevolkingsonderzoek: kalkscore en kans op hart- en vaatziekten. Den Haag: Gezondheidsraad, 2004; publicatienr 2004/01WBO.Google Scholar
 29. 29.
  Gezondheidsraad. Wet bevolkingsonderzoek: kalkscore en hart- en vaatziekten. Den Haag: Gezondheidsraad, 2005; publicatienr 2005/02WBO.Google Scholar
 30. 30.
  Gezondheidsraad. Wet bevolkingsonderzoek: screening op darmkanker via individuele risicoprofielen. Den Haag: Gezondheidsraad, 2006; publicatienr 2006/06WBO.Google Scholar
 31. 31.
  Gezondheidsraad. Wet bevolkingsonderzoek; moleculaire test voor screening op blaaskanker. Den Haag: Gezondheidsraad, 2007; publicatienr 2007/01WBO.Google Scholar

Copyright information

© Bohn Stafleu van Loghum 2009

Authors and Affiliations

 • W. A. van Veen
  • 1
 • L. F. Stultiëns
 1. 1.

Personalised recommendations