Advertisement

Bijblijven

, Volume 25, Issue 7, pp 5–7 | Cite as

Redactioneel ten geleide

Redactioneel
  • 8 Downloads

Samenvatting

Preventie is hot en onze minister van volksgezondheid Klink heeft het dan ook hoog op de agenda staan, getuige onder andere zijn antirookbeleid. Het Nederlands Huisartsen Genootschap beraadt zich inmiddels op het aanbieden via de huisarts van een zogenaamd preventieconsult. Ook wordt door het genootschap overwogen een periodiek

Copyright information

© Bohn Stafleu van Loghum 2009

Authors and Affiliations

  •    
    • 1
  1. 1.

Personalised recommendations