Advertisement

Bijblijven

, Volume 25, Issue 6, pp 47–48 | Cite as

Antwoorden op toetsvragen bij Bijblijven 2009, nr. 5 Huiselijk geweld

Antwoorden
  • 30 Downloads

Samenvatting

De afgelopen vijftien jaar is duidelijk geworden dat huiselijk geweld veel omvangrijker is dan verondersteld. Dit komt met name door het grote taboe dat erop rust. Jaarlijks vallen er in Nederland dodelijke slachtoffers ten gevolge van huiselijk geweld. Dit aantal ligt rond de

Copyright information

© Bohn Stafleu van Loghum 2009

Authors and Affiliations

  •    
    • 1
  1. 1.

Personalised recommendations