Advertisement

Bijblijven

, Volume 25, Issue 5, pp 53–59 | Cite as

Signalering kindermishandeling in het Flevoziekenhuis te Almere

 • G. J. de Boer-Zoet
 • M. Trijbels-Smeulders
Artikel
 • 129 Downloads

Samenvatting

De laatste jaren komt er steeds meer aandacht voor het signaleren en bespreekbaar maken van kindermishandeling binnen ziekenhuizen. Dit artikel belicht het onstaan en de inhoud van het protocol Signalering van kindermishandeling binnen het Flevoziekenhuis in Almere, met cijfers uit de projectperiode (september 2003 tot september 2006). Verder worden enige kritische kanttekeningen geplaatst en de implicaties voor de toekomst toegelicht.

Literatuur

 1. 1.
  Berger M, Berge IJ ten, Geurts E. Samenhangende hulp: Interventies voor mishandelde kinderen en hun ouders. Utrecht: NIZW/Expertisecentrum Kindermishandeling, 2004.Google Scholar
 2. 2.
  Adverse Childhood Experiences Study [website]. Atlanta (GA): Centers for Disease Control and Prevention, z.j. (laatste update 12 maart 2009). http://www.cdc.gov/nccdphp/ACE/, geraadpleegd juli 2009.Google Scholar
 3. 3.
  Dube S, Fairweather D, Pearson W, Felitti V, Anda R, Croft J. Cumulative childhood stress and autoimmune diseases in adults. Psychosom Med 2009;71(2):243-50.Google Scholar
 4. 4.
  Kendall-Tackett K. The effects of childhood abuse: Four pathways by which abuse can influence health. Child Abuse Negl 2002;25(6/7):715-30.Google Scholar
 5. 5.
  Lederman C, Osofsky J, A judicial-mental health partnership to heal young children in juvenile court; Infant Ment Health J 2008;29(1):36-47.Google Scholar
 6. 6.
  Bosschaart A, Bilo R. Kindermishandeling – aanpak in het ziekenhuis. Ned Tijdschr Geneeskd 2005;149:1605-7.Google Scholar
 7. 7.
  Kooijman K, Prinsen B. Meten + delen: Signalering van zorgwekkende opvoedingssituaties in de jeugdgezondheidszorg. Utrecht: NIZW Jeugd, 2005.Google Scholar
 8. 8.
  Aarsen R, Janse C. Kindermishandeling: Een probleem voor het ziekenhuis, Rotterdam: Sophia Kinderziekenhuis, 1996.Google Scholar
 9. 9.
  Bleeker G, Haumann Th, Wijk IJ van, Gemke R. Toename van het aantal gemelde gevallen van kindermishandeling na een gestructureerde aanpak in het VU medisch centrum, Amsterdam, 2001-04. Ned Tijdschr Geneeskd 2005;149:1620-4.Google Scholar
 10. 10.
  Ruiter C de, Jong E de. CARE-NL: Richtlijn voor gestructureerde beoordeling van het risico van kindermishandeling. Utrecht: 2005.Google Scholar
 11. 11.
  Artsen en kindermishandeling: Meldcode en stappenplan. Utrecht: KNMG, 2008..Google Scholar
 12. 12.
  Inspectie voor de Gezondheidszorg. Afdelingen SEH van ziekenhuizen signaleren kindermishandeling nog onvoldoende: Een gebroken arm nog te vaak een ongelukje. Den Haag: IGZ, 2008.Google Scholar

Copyright information

© Bohn Stafleu van Loghum 2009

Authors and Affiliations

 • G. J. de Boer-Zoet
  • 1
 • M. Trijbels-Smeulders
 1. 1.

Personalised recommendations