Advertisement

Bijblijven

, Volume 25, Issue 5, pp 6–7 | Cite as

Redactioneel ten geleide

Redactioneel
  • 31 Downloads

Samenvatting

Dit themanummer van Bijblijven gaat over huiselijk geweld. Dat betekent geweld in de breedste zin van het woord. Het omvat lichamelijk (waaronder seksueel) en psychisch geweld in de huiselijke kring tussen (ex-)partners, gezinsleden, familieleden en huisvrienden. Het begrip ‘huiselijk’ betreft de relatie tussen pleger en slachtoffer en niet de locatie.

Copyright information

© Bohn Stafleu van Loghum 2009

Authors and Affiliations

  •    
    • 1
  1. 1.

Personalised recommendations