Advertisement

Bijblijven

, Volume 25, Issue 4, pp 38–43 | Cite as

Het culturele interview, toepasbaar in de huisartsenpraktijk

 • H. Rohlof
 • S. Groen
Artikel
 • 244 Downloads

Samenvatting

Het culturele interview is ontwikkeld op basis van de Cultural Formulation of Diagnosis van de DSM-IV, een model voor psychiatrische classificatie. Het wordt in de psychiatrie met name toegepast om de diagnostiek van niet-westerse patiënten te verbeteren. Het interview is toepasbaar in de huisartsenpraktijk en kan daar leiden tot een beter begrip van niet-westerse patiënten, met name degenen met een hoge zorgconsumptie. De werkrelatie met deze groep patiënten kan erdoor verbeterd worden.

Literatuur

 1. 1.
  American Psychiatric Association. Diagnostic and Statistical Manual of mental disorders. Washington: APA, 1994.Google Scholar
 2. 2.
  Rohlof H, Ghane S. Het culturele interview. In: Dijk R van, Sönmez N. Cultuursensitief werken met DSM-IV. Rotterdam: Mikado, 2003.Google Scholar
 3. 3.
  Starmans R. De waarde van het culturele interview in een huisartspraktijk. Utrecht: Universiteit van Utrecht, 2005.Google Scholar
 4. 4.
  Groen S. Een nieuwe versie van het culturele interview. Toepassing en evaluatie van een vragenlijst voor cultuursensitieve diagnostiek in de ggz. Cultuur, Migratie en Gezondheid 2008;5(2):96-103.Google Scholar
 5. 5.
  Borra R, Dijk R van, Rohlof H. Cultuur, classificatie en diagnose. Cultuursensitief werken met de DSM-IV. Houten: Bohn Stafleu van Loghum, 2002.Google Scholar
 6. 6.
  Rohlof H, Loevy N, Sassen L, Helmich S. Het culturele interview. In: Borra R, Dijk R van, Rohlof H. Cultuur, classificatie en diagnose. Cultuursensitief werken met de DSM-IV. Houten: Bohn Stafleu van Loghum, 2002.Google Scholar
 7. 7.
  Limburg-Okken A, Sidali S. Intakeprocedures: voorbeeld van een anamneseprotocol. In: Jong J de, Berg M van den. Transculturele psychiatrie en psychotherapie. Lisse: Swets & Zeilinger, 1996.Google Scholar
 8. 8.
  Kleinman A. Patients and healers in the context of culture. Berkeley: University of California Press, 1980.Google Scholar
 9. 9.
  Kleinman A, Das V, Lock M (eds.). Social suffering. Berkeley: University of California Press, 1997.Google Scholar
 10. 10.
  San M van. Stelen en steken. Delinquent gedrag van Curaçaose jongens in Nederland. Amsterdam: Het Spinhuis, 1998.Google Scholar
 11. 11.
  Broek AG. De terreur van schaamte. Brandstof voor agressie. Haarlem: In de Knipscheer, 2007.Google Scholar
 12. 12.
  Tjin A Die K, Zwaan I. Beschermjassen. Transculturele hulp aan families. Assen: Van Gorcum, 2007.Google Scholar
 13. 13.
  Bruggeman L, Dees M. De kleurrijke huisartsenpraktijk. Cultuur, Migratie en Gezondheid 2004;1-4,48-52.Google Scholar
 14. 14.
  Beijers H, Tempelman G. Cultureel interview overbrugt cultuurverschillen. PHAXX 2009;1:10-13.Google Scholar

Copyright information

© Bohn Stafleu van Loghum 2009

Authors and Affiliations

 • H. Rohlof
  • 1
 • S. Groen
 1. 1.

Personalised recommendations