Advertisement

Bijblijven

, Volume 25, Issue 4, pp 18–22 | Cite as

Een status, en dan?

  • M. Becker-van Rijn
Artikel
  • 440 Downloads

Samenvatting

Als een asielzoeker in Nederland mag blijven, is dat meestal een bevrijding na een lange periode van onzekerheid. Dit gevoel van vrijheid zal echter aanvankelijk worden ondermijnd door het doolhof van spelregels en instanties die op het pad van een statushouder komen op zijn weg Nederland in. Stichting Vluchtelingenwerk Nederland begeleidt statushouders op dit pad.

Deze bijdrage gaat over asielzoekers die na het krijgen van een status starten met integratie in de Nederlandse samenleving. Hoe en wat de statushouder moet doen om dit te bereiken, leest u in onderstaand artikel dat tevens achtergrondinformatie biedt voor uw contacten met voormalige asielzoekers.

Copyright information

© Bohn Stafleu van Loghum 2009

Authors and Affiliations

  • M. Becker-van Rijn
    • 1
  1. 1.

Personalised recommendations