Advertisement

Bijblijven

, Volume 25, Issue 4, pp 5–6 | Cite as

Redactioneel ten geleide

Redactioneel
  • 21 Downloads

Samenvatting

Hoe levert u medische zorg aan een patiënt die een andere taal spreekt? Een taalverschil dat zich meestal uitstrekt over veel meer terreinen dan de feitelijke spraak. De verschillen betreffen veelal ook de beeldtaal, gedachtegangen, leefwijzen en interpretaties. Ga er maar eens aan staan als huisarts; ons vak is immers al moeilijk genoeg zonder dergelijke taalverschillen.

Copyright information

© Bohn Stafleu van Loghum 2009

Authors and Affiliations

  •    
    • 1
  1. 1.

Personalised recommendations