Advertisement

Bijblijven

, Volume 25, Issue 2, pp 32–39 | Cite as

Buikklachten

 • H. M. Dekker
Artikel
 • 199 Downloads

Samenvatting

Bij de diagnostiek van buikklachten speelt beeldvormend onderzoek een belangrijke rol. De belangrijkste onderzoeksmodaliteiten zijn de buikoverzichtsfoto (XBOZ), echografie en CT-scan van het abdomen. Bij kinderen, jonge vrouwen en zwangeren kiest men bij voorkeur voor echografie als eerste onderzoek. Echografie wordt ook ingezet bij vermoeden van galstenen, galwegproblematiek, cholecystitis en vrij vocht. Een CT-scan van het abdomen met intraveneus en oraal contrastmiddel is de meest toegepaste onderzoekstechniek en heeft een zeer grote diagnostische waarde. Binnen de radiologie worden conventionele contrastonderzoeken zoals X-colon steeds meer vervangen door CT-colonografie.

Literatuur

 1. 1.
  Lameris W, Randen A van, Bipat S, Bossuyt PMM, Boermeester MA, Stoker J. Optimization of diagnostic imaging use in patients with acute abdominal pain (OPTIMA): Design and rationale. Eur Radiol. 2008;18:2498-511.Google Scholar
 2. 2.
  Bloem JL, Roos A de, redactie. Leerboek radiologie. Houten: Bohn Stafleu Van Loghum; 2003.Google Scholar
 3. 3.
  Nederlandse Vereniging voor Radiologie. Richtlijn Voorzorgsmaatregelen bij jodiumhoudende contrastmiddelen. Utrecht: Kwaliteitsinstituut voor de Gezondheidszorg CBO, 2007. www.cbo.nl/product/richtlijnen/ folder20021023121843/rl_jodium_2007.pdf; geraadpleegd mei 2009.Google Scholar
 4. 4.
  European Society of Urogenital Radiology. ESUR guidelines on contrast media. Version 6.0. Vienna: European Society of Urogenital Radiology; 2007. www.esur.org/fileadmin/Guidelines/ESUR_2007_Guideline_6_Kern_Ubersicht.pdf, geraadpleegd mei 2009.Google Scholar

Copyright information

© Bohn Stafleu van Loghum 2009

Authors and Affiliations

 • H. M. Dekker
  • 1
 1. 1.

Personalised recommendations