Advertisement

Bijblijven

, Volume 23, Issue 9, pp 5–11 | Cite as

Nieuwe inzichten in COPD

 • B. Bottema
Artikelen
 • 130 Downloads

Samenvatting

Omdat het begrip COPD nog jong is, is het is niet vreemd dat zich in het laatste decennium wijzigingen hebben voorgedaan in de opvattingen over de criteria voor de diagnose. De onlangs herziene NHG-Standaard COPD volgt nu de indeling van de Global initiative for chronic Obstructive Lung Disease (GOLD). Het gaat daarbij om een op consensus gestoelde maat, die momenteel het beste is wat we hebben, maar alle wetenschappelijke beperkingen van dien kent.

De behandeling van COPD bestaat uit het begeleiden van de patiënt en het voorkomen van progressie van de aandoening door beïnvloeding van de leefstijl en revaliderende begeleiding. De kern is het goed voorlichten van de patiënt over de overblijvende mogelijkheden, maar ook het schetsen van een realistisch beeld van de beperkingen door de ziekte. Stoppen met roken is de hoeksteen van de behandeling.

COPD GOLD-criteria longfunctie MRC-dyspnoescore exacerbaties delegeren 

Literatuur

 1. 1.
  Smeele IJM, Weel C van, Schayck CP van, Molen T van der, Thoonen B, Schermer T, et al. NHG-Standaard COPD (tweede herziening). Huisarts Wet 2007;50(8):362-79.Google Scholar
 2. 2.
  The Global initiative for chronic Obstructive Lung Disease (http://www.goldcopd.com).
 3. 3.
  Schermer T, Quanjer Ph. Opsporen van COPD in de huisartenpraktijk: wie is er eigenlijk ziek? Huisarts Wet 2007;50(8):85-9.Google Scholar
 4. 4.
  Jacobs JE. Kwaliteit van leven bij patiënten met COPD: kunnen we deze meten en verbeteren? Patient Care 2004;31:127-34.Google Scholar
 5. 5.
  Manen JG van, Bindels PJ, Dekker FW, Bottema BJ, Zee JS van der, IJzermans CJ, et al. The influence of COPD on health-related quality of life independent of the influence of comorbidity. J Clin Epidemiol 2003;56(12):1177-84.Google Scholar

Copyright information

© Bohn Stafleu van Loghum 2007

Authors and Affiliations

 • B. Bottema
  • 1
 1. 1.

Personalised recommendations