Advertisement

Bijblijven

, Volume 23, Issue 8, pp 3–5 | Cite as

Redactioneel ten geleide

Redactioneel
  • 8 Downloads

Samenvatting

Problemen ten gevolge van polyfarmacie bij ouderen komen mede door de vergrijzing van de bevolking in toenemende mate voor, en zijn verantwoordelijk voor heel wat morbiditeit en ziekenhuisopnames en daaraan verbonden directe en indirecte kosten.

In onderwijs en nascholing komt polyfarmacie en de problemen die dat kan opleveren minimaal aan de orde.

Copyright information

© Bohn Stafleu van Loghum 2007

Authors and Affiliations

  •    
    • 1
  1. 1.

Personalised recommendations