Advertisement

Bijblijven

, Volume 23, Issue 2, pp 29–33 | Cite as

Jonge kinderen met constitutioneel eczeem: koemelkvrij dieet?

 • R. A. Tupker
Artikel
 • 36 Downloads

Samenvatting

In de eerstelijnsgezondheidszorg wordt bij jonge kinderen met constitutioneel eczeem nogal eens een koemelkvrij dieet geadviseerd, vooral wanneer met serologisch onderzoek specifiek IgE is aangetoond. Uit onderzoek is echter gebleken dat een positieve serologie slechts een geringe positief voorspellende waarde heeft voor een verergering van eczeem door provocatie met koemelk. Datzelfde geldt voor een positieve heteroanamnese en huidpriktests. Het is aannemelijk dat slechts een gering aantal patiënten met constitutioneel eczeem baat zal hebben bij een koemelkvrij dieet.

Er is consensus dat allergologisch onderzoek bij constitutioneel eczeem alleen geïndiceerd is wanneer het om een ernstig eczeem gaat, dat onvoldoende reageert op lokale steroïden. Dit onderzoek vindt bij voorkeur in de tweede lijn plaats en bestaat indien mogelijk uit een dubbelblind opgezette koemelkprovocatie.

Allergologisch onderzoek en eliminatie-provocatieprocedures kunnen in de huisartsenpraktijk wel zinvol zijn bij acute allergische verschijnselen zoals urticaria, angio-oedeem, benauwdheid, braken, diarree of darmkrampjes.

constitutioneel eczeem allergie koemelk dieet 

Literatuur

 1. 1.
  Illi S, Von Mutius E, Lau S, Nickel R, Gruber C, Niggemann B, et al. The natural course of atopic dermatitis from birth to age 7 and the association with asthma. J Allergy Clin Immunol 2004;113:925-31.Google Scholar
 2. 2.
  Sporik R, Hill DJ, Hosking CS. Specificity of allergen skin testing in predicting positive food challenges to milk, egg and peanut in children. Clin Exp Allergy 2000;30:1540-6.Google Scholar
 3. 3.
  Roehr CC, Reibel S, Ziegert M, Sommerfeld C, Wahn U, Niggemann B. Atopy patch tests, together with determination of specific IgE levels, reduce the need for oral food challenges in children with atopic dermatitis. J Allergy Clin Immunol 2001;107:548-53.Google Scholar
 4. 4.
  Breuer K, Heratizadeh A, Wulf A, Baumann U, Constien A, Tetau D, et al. Late eczematous reactions to food in children with atopic dermatitis. Clin Exp Allergy 2004;34:817-21.Google Scholar
 5. 5.
  Høst A, Andrae S, Charkin S, Diaz-Vazquez C, Dreborg S, Eigenmann PA, et al. Allergy testing in children: Why, who, when and how? Allergy 2003;58:559-69.Google Scholar
 6. 6.
  Niggemann B, Binder C, Dupont C, Hadji S, Arvola T, Isolauri E. Prospective, controlled, multi-center study on the effect of an amino-acid-based formula in infants with cow’s milk allergy/intolerance and atopic dermatitis. Pediatr Allergy Immunol 2001;12:78-82.Google Scholar
 7. 7.
  Taïeb A. Allergy workup: when and how for the child with atopic dermatitis? Acta Derm Venereol Suppl (Stockh) 2005;(215):16-20.Google Scholar
 8. 8.
  Kwaliteitsinstituut voor de Gezondheidszorg CBO. Richtlijn constitutioneel eczeem. Alphen a/d Rijn: Van Zuiden Communications: 2007. http://www.cbo.nl/product/richtlijnen/folder20021023121843/rl_eczeem_2007.pdf/view, geraadpleegd maart 2007.

Copyright information

© Bohn Stafleu van Loghum 2007

Authors and Affiliations

 • R. A. Tupker
  • 1
 1. 1.

Personalised recommendations