Advertisement

Bijblijven

, Volume 23, Issue 1, pp 11–17 | Cite as

Schizofrenie en verwante psychosen I: beloop, etiologie, diagnostiek en beleid

 • C. J. Slooff
 • M. J. T. Oud
 • H. E. Luijten
 • F. K. Withaar
Artikel
 • 1.9k Downloads

Samenvatting

Schizofrenie en verwante psychosen zijn het best te beschrijven als aandoeningen van het zenuwstelsel. De behandeling is complex en wordt door verschillende beroepsbeoefenaren uitgevoerd. De psychiater, de huisarts, de psycholoog, de (sociaal-)psychiatrisch verpleegkundige en allerlei ondersteunende medewerkers, zoals psychomotorische, creatieve en arbeidstherapeuten en geestelijk verzorgenden, hebben een rol in de begeleiding, behandeling en rehabilitatie. Ook juristen leveren een aandeel, wanneer er een conflict ontstaat met de patiënt over noodzakelijke zorg in diens eigen belang. Duidelijk is dat alle betrokkenen de handen ineen moeten slaan met het oog op het belang van de patiënt en diens familie.

schizofrenie psychische comorbiditeit gevaarsbeoordeling 

Copyright information

© Bohn Stafleu van Loghum 2007

Authors and Affiliations

 • C. J. Slooff
  • 1
 • M. J. T. Oud
 • H. E. Luijten
 • F. K. Withaar
 1. 1.

Personalised recommendations