Advertisement

Jeugd en Co Kennis

, Volume 3, Issue 3, pp 56–58 | Cite as

ZonMw stimuleert invoering systeeminterventies

  • Gonny ten Haaft
Rubriek ZonMw
  • 81 Downloads

Samenvatting

MST, FFT, of misschien wel MDFT – welke interventie is het meest geschikt voor déze jongere of dít gezin? Het Nederlands Jeugdinstituut heeft een checklist ontwikkeld voor beroepskrachten die deze vraag moeten beantwoorden. De checklist werd op 15 juni gepresenteerd op een bijeenkomst over systeeminterventies in de jeugdsector, georganiseerd door ZonMw.

Copyright information

© Bohn Stafleu van Loghum 2009

Authors and Affiliations

  • Gonny ten Haaft
    • 1
  1. 1.

Personalised recommendations