Advertisement

Jeugd en Co Kennis

, Volume 3, Issue 3, pp 2–3 | Cite as

Stand der kennis

  • Tom van Yperen
Met het oog op Kennis
  • 19 Downloads

Samenvatting

De ontwikkeling van de jeugd valt maar voor een deel te sturen. De risico’s en problemen die kinderen en jongeren bedreigen, zijn slechts tot op zekere hoogte te verkleinen. We moeten niet geloven dat beroepskrachten daar veel aan kunnen doen. Dat zijn enkele beweringen die over tafel gingen in een recente discussie waaraan ik deelnam.

Copyright information

© Bohn Stafleu van Loghum 2009

Authors and Affiliations

  • Tom van Yperen
    • 1
  1. 1.

Personalised recommendations