Advertisement

Jeugd en Co Kennis

, Volume 2, Issue 3, pp 4–5 | Cite as

Vragenlijst maakt geweldsrecidive beter voorspelbaar

  • Ton Ceelen
Uit onderzoek
  • 29 Downloads

Samenvatting

Herhaling van gewelddadig gedrag is bij jonge delinquenten betrouwbaarder te voorspellen met behulp van de vragenlijst SAVRY. Dat blijkt uit het promotieonderzoek van Henny Lodewijks. Gedragsdeskundigen blijven wel nodig om de resultaten voor elke jongere te wegen.

 

  1. H.P.B. Lodewijks, Violence risk assessment in adolescents in the Dutch juvenile justice system. Studies on the reliability and predictive accuracy of the SAVRY. Vrije Universiteit Amsterdam, 4 juni 2008.Google Scholar
  2. Verschillende artikelen van Henny Lodewijks over de SAVRY zijn te downloaden via www.rentray.nl > Publicaties > Artikelen en boeken.

Copyright information

© Bohn Stafleu van Loghum 2008

Authors and Affiliations

  • Ton Ceelen
    • 1
  1. 1.

Personalised recommendations