Advertisement

Jeugd en Co Kennis

, Volume 2, Issue 2, pp 28–42 | Cite as

Oplossingsgerichte intervisie vergroot professionaliteit

 • Marja Neeleman
Artikelen
 • 1.3k Downloads

Samenvatting

De Brabantse jeugdzorgorganisatie Oosterpoort liet al haar hulpverleners een cursus Korte oplossingsgerichte therapie volgen. Om het werken met die nieuwe methodiek te ondersteunen, deed een team van gezinswerkers mee aan een proef met oplossingsgerichte intervisie. Die leidde tot meer werkplezier bij de hulpverleners en meer tevredenheid bij hun cliënten.

Verder lezen

 1. Bannink, F. (2005). De kracht van oplossingsgerichte therapie: een vorm van gedragstherapie. Gedragstherapie, jaargang 38, nummer 1, pagina 5-16.Google Scholar
 2. Bottema, M., Burgman, W., Dwarshuis, P. & Verberk, T. (2003). Maatwerk in de Jeugdzorg. Visiedocument Oosterpoort.Google Scholar
 3. Cauffman, L. (2003). Oplossingsgericht management & coaching. Simpel werkt het best. Utrecht, Lemma.Google Scholar
 4. De Jong, P. & Berg, I.K. (2001). De kracht van oplossingen. Lisse, Swets & Zeitlinger.Google Scholar
 5. Driehuis, M. (1997). De lerende adviseur. Een onderzoek naar intercollegiaal consult in organisatieadvisering. Proefschrift, Technische Universiteit Eindhoven.Google Scholar
 6. Haan, E. de & Ridder, E. de (2003). Intercollegiale consultatie in de praktijk: hoe leren de deelnemers?. M&O, Tijdschrift voor Management en Organisatie, 2003, nummer 3, pagina 5-30.Google Scholar
 7. Haan, E. de (2003). Leren met collega’s. Praktijkboek intercollegiale consultatie. Assen, Van Gorcum.Google Scholar
 8. Hendriksen, J. (2002). Werkboek intervisie. Soest, Uitgeverij Nelissen.Google Scholar
 9. Kwakman, K. (2003). Anders leren, beter werken. Lectorale rede gepresenteerd tijdens het symposium Professionalisering van agogische beroepen en vaktherapeuten in de gezondheidszorg. Hogeschool Arnhem en Nijmegen, faculteit Gezondheid, Gedrag en Maatschappij.Google Scholar
 10. Schon, D.A. (1983). The Reflective Practioner. How Professionals Think in Action. Aldershot, Arena.Google Scholar
 11. Verzaal. H (2002). Empowerment in de jeugdzorg. Proefschrift, Universiteit van Amsterdam.Google Scholar
 12. Visser, C. (2001). Succesvol verandermanagement door Appreciative Inquiry. Afscheid van probleemgerichte interventies? www.managementsite.nl/content/articles/295/295.asp.
 13. Vries, J. de (2002). Helpen met vragen en complimenten. Maatwerk. Vakblad voor maatschappelijk werk, juni, pagina 15-20.Google Scholar

Copyright information

© Bohn Stafleu van Loghum 2008

Authors and Affiliations

 1. 1.

Personalised recommendations