Advertisement

Jeugd en Co Kennis

, Volume 2, Issue 1, pp 7–7 | Cite as

Kind stuurt ouders

Uit onderzoek
  • 175 Downloads

Samenvatting

De opvoeding door vader en moeder verschilt weinig, concludeert pedagoog Marjolein Verhoeven na bestudering van tweeoudergezinnen met een zoon van zeventien maanden. Hoe ouders opvoeden, hangt af van hun persoonlijkheid, de kwaliteit van hun relatie en de status van het gezin. Stabiele, gelukkige stellen bieden hun kind meer steun, structuur en beloning. Het opvoedingsgedrag blijft meestal stabiel bij vervolgmetingen. Alleen opstandig gedrag van het kind leidt tot een hardere opvoedingsstijl met minder warmte en meer disciplinering. Het kind stuurt dus de ouders.

 

  1. J.C.T. Verhoeven. Parenting during Toddlerhood: Determinants, Stability and Consequences. Universiteit van Amsterdam, 21 november 2007.Google Scholar

Copyright information

© Bohn Stafleu van Loghum 2008

Authors and Affiliations

  •    
    • 1
  1. 1.

Personalised recommendations