Advertisement

Vermoeidheid bij kanker: van diagnostiek naar interventie?

  • Lucas J. Tiesinga
Klinische les
  • 214 Downloads

Abstract

Vermoeidheid in de zorgpraktijk wordt weliswaar erkend, maar nog te weinig herkend en behandeld. Vermoeidheid lijkt erbij te horen en is zelden aanleiding om over te gaan tot diagnostiek en interventie. Een systematische analyse van de vermoeidheid van de patiënt kan bijdragen aan een meer effectieve zorg.

Literatuur

  1. Cella D, Davis K, Breitbart W, Curt G. Cancer-related fatigue: Prevalence of proposed diagnostic criteria in a United States sample of cancer survivors. J Clin Onco. 2001; 19: 3385-3391.Google Scholar
  2. Stone P, Richards M, Hardy J. Fatigue in patients with cancer. Eur J Cancer, 1998; 34: 1670-1676.CrossRefPubMedGoogle Scholar
  3. Tiesinga LJ. Fatigue and exertion fatigue: From description through validation to application of the Dutch Fatigue Scale (DUFS) and the Dutch Exertion Fatigue Scale (DEFS). Proefschrift met uitgebreide samenvatting in het Nederlands. Rijksuniversiteit Groningen. Groningen, 1999.Google Scholar
  4. WHO (www.who.int): WHO definition of palliative care, 2002.

Copyright information

© Bohn Stafleu van Loghum 2004

Authors and Affiliations

  • Lucas J. Tiesinga
    • 1
  1. 1.

Personalised recommendations