Advertisement

Droog reinigen met microvezels

  • Paulien Spieker
Internationaal Nederlands
  • 32 Downloads

Samenvatting

Ziekenhuishygiënist Kees Ballemans uit het Universitair Medisch Centrum Utrecht deed onderzoek naar een nieuwe reinigingsmethode: droog reinigen met microvezeldoekjes. Deze methode bleek even goed als het reinigen met sop en sopdoek of mop. Bovendien is het minder arbeidsintensief en vermindert het droog reinigen het ziekteverzuim.

Copyright information

© Bohn Stafleu van Loghum 2004

Authors and Affiliations

  • Paulien Spieker
    • 1
  1. 1.

Personalised recommendations