Advertisement

Vraag: Leidt volledige narcose tot meer postoperatief cognitief disfunctioneren dan plaatselijke verdoving?

Review cognitieve disfunctie na een operatie
  • 57 Downloads

Samenvatting

Postoperatief cognitief disfunctioneren(POCD) is een veelvoorkomende complicatiebij ouderen. POCD komt vooral voor na hartchirurgie en andere zware operaties onder volledige narcose. De hypothese was dat de incidentie van POCD bij plaatselijke verdoving lager zou zijn dan bij volledige narcose.

Copyright information

© Bohn Stafleu van Loghum 2004

Authors and Affiliations

  •    
    • 1
  1. 1.

Personalised recommendations