Advertisement

Standby

, Volume 19, Issue 6, pp 143–146 | Cite as

Nieuwe ontwikkelingen in het bevestigen van brackets

  • Hero Breuning
Praktijkvoorbeeld
  • 15 Downloads

Abstract

Tot 1980 werden in de orthodontie banden gebruikt om een gebitselement recht te zetten. Nu zijn we al jaren gewend aan brackets en tubes. In dit artikel komen nieuwe ontwikkelingen aan bod.

Copyright information

© Bohn Stafleu van Loghum 2005

Authors and Affiliations

  • Hero Breuning
    • 1
  1. 1.

Personalised recommendations