Advertisement

Standby

, Volume 19, Issue 6, pp 135–136 | Cite as

Voorlichten met handen en voeten

  • Annego Fokker
Communicatie

Abstract

Voor het omgaan met patiënten uit andere culturen zijn in feite geen andere principes en vaardigheden nodig dan voor het omgaan met autochtone patiënten. Wel zijn inlevingsvermogen, kennis over hun cultuur en sociaal-economische situatie en goed luisteren extra belangrijk. Enkele tips op een rij.

Copyright information

© Bohn Stafleu van Loghum 2005

Authors and Affiliations

  • Annego Fokker
    • 1
  1. 1.

Personalised recommendations