Advertisement

Stimulus

, Volume 16, Issue 4, pp 265–266 | Cite as

De effecten van spiervermoeidheid op en de relatie van armdominantie op de schouderproprioceptie

  • J. Allen
Article
arm spiervermoeidheid gewrichtsgevoel schouder glenohumerale gewricht proprioceptie schouder 

Abstract

De hypothese werd gesteld dat proprioceptieve informatie een belangrijke rol speelt in de gewrichtsstabilisatie en dat spiervermoeidheid het proprioceptieve vermogen kan veranderen. Doel van dit onderzoek was vast testellen welk effect schouderspiervermoeidheid heeft op de glenohumerale proprioceptie en de relatie tussen armdominantie en schouderproprioceptie te onderzoeken. Tachtig proefpersonen zonder een verleden met glenohumerale pathologie namen deel. Elke proefpersoon werd aan een isokinetische dynamometer gezet met een willekeurig gekozen schouder in een stand van 90° abductie en elleboogflexie.

Copyright information

© Bohn Stafleu van Loghum 1997

Authors and Affiliations

  • J. Allen
    • 1
  1. 1.

Personalised recommendations