Advertisement

Stimulus

, Volume 16, Issue 4, pp 234–235 | Cite as

De historische rol van de revalidatie-arts bij de begeleiding van de spierdystrofie van Duchenne

Article
  • 35 Downloads
Duchenne spierdystrofie van dystrofie Duchenne spierdystrofie van Duchenne 

Abstract

De spierdystrofie van Duchenne (sdd) wordt beschouwd als zijnde niet te behandelen. Volgens Gowers (1879) was het, met betrekking tot de pseudohypertrofische musculaire dystrofie, ‘een trieste zaak dat we, als gevolg van onze machteloosheid, het verloop ervan niet kunnen beïnvloeden’ en was ‘een hulpeloze gebrekkigheid, en in de meeste gevallen een vroegtijdige en niet te vermijden dood’ het gevolg ervan. Meer dan honderd jaar later zou dit woord voor woord worden herhaald door Dubowitz.

Copyright information

© Bohn Stafleu van Loghum 1997

Authors and Affiliations

  • J. Bach
    • 1
  1. 1.

Personalised recommendations